Dental Education
Online Dental Education Dental education lectures and videos Online dental ce Dental education articles Expert dental educators Dental products education Dental Community
 
Video Details
کاربرد ایمپلنتهای با قطر بسیار بالا و طول کوتاه در نواحی خلفی

Description:
در این ویدئوی جراحی ، دکتر موریس سالاما کاربرد موفقیت آمیز ایمپلنتهای با قطر بالا و طول کوتاه در ناحیه خلف مندیبل را به نمایش می گزارد و در این مورد بحث می کند . همچنین طراحی فلپ و پیوند استخوانی در اطراف این ایمپلنت ( Rescue ) که دارای یک Platform Switching ذاتی است نیز موردبررسی قرار خواهد گرفت .

Date Added:
2/4/2011

Author(s):

Maurice Salama, DMD Maurice Salama, DMD
Dr. Maurice A. Salama completed his undergraduate studies at the State University of New York at Binghamton in 1985, where he received his BS in Biology. Dr. Salama r...
[read more]

Recognized InstitutesOnline Videos / Surgery / Implant / Extra-Wide Diameter Short Implants in the Posterior Region
Questions & Comments
Andy Lewis - (10/11/2015 6:15 PM)

I currently use the BioHorizons system and am considering adding the MegaGen system. I see that this is an older video. Do you still feel MegaGen is a player in current implant protocols? Also, do you feel that the technique of drilling through the remaining tooth structure with such a protocol and then extracting root remnants before final tap and placement is a safe technique? Thank you for your time describing this system and technique. Andy Lewis PS: Great time with you this past weekend!

mehran mesbah - (7/2/2014 5:44 AM)

one stage or tow stage fixture implant which one is most succesful

navid mousavi - (8/20/2012 6:38 AM)

hi we are in iran,we dont have card for pey, i want to see video,what can i do?

Maurice Salama - (5/2/2012 3:27 PM)

Toni; thank you. Yes, Extra Wide short implants are effective as well in immediate extraction sites but I would always prepare the osteotomy with drilling protocol to achieve good location and stability. Good luck Dr. Salama

Toni_ctom ctomfak - (5/2/2012 5:19 AM)

hallo
thanks to Dr. Salama for this demonstartion , I wantto ask about how long term can short implant outstand a live like this implant and may can achieve primer stability in immediate load using like implant without drilling in socket after extraction

Vitaliy Kozmenko - (7/15/2011 7:11 AM)

Many Thanks Dr. Salama! For this educational video!

Vitaliy Kozmenko - (7/15/2011 7:08 AM)

Thanks, You are realy prove!!! For MiS implants for example: 4.2 on 13mm, S=366mm2, and for 6 on 8mm,S=385mm2. But How light osintegration is for wide implants?

Maurice Salama - (7/14/2011 2:38 PM)

Vitaliy; Yes, the implant utilized here was 8.5mm in length and 7.5mm in width. The nerve was 11mm away and I did not feel it required more length considering the surface area we have with this implant size. The surface area for osseointegration of a 7.5 X 8.5mm implant is the equivalent of one 4.0mm X 16mm. Interesting.
regards and thank you
Dr. Salama

Vitaliy Kozmenko - (7/14/2011 1:46 PM)

Hello Dr.Salama! Why your place shjrt implant in this case? As i see (X-ray) distance to mandible nerve,proximatly 10mm or more. Thanks.

Related Videos
Hydraulics and Densification in Sinus & Ridge Management Premium Member Content

Hydraulics and Densification in Sinus & Ridge Management
Majority of the cases in the maxilla require some form of sinus grafting or procedures to increase ridge width. Innovations in the field of site preparation using Osseodensification principles and use of Hydraulics for sinus elevations have simplified the procedure of gaining bone volume in such clinical situations. Newer tools and materials have enabled clinicians to offer a minimally invasive transalveolar approach to sinus grafting compared to the lateral window approach. Densification drills have provided the clinicians a solution to optimize and expand the site for implant placement. This presentation will analyze various clinical situations needing ridge and sinus augmentation and provide predictable solutions to achieve high success rates.

Presented By:: Udatta Kher, BDS, MDS
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
All Ceramic Solution utilizing a Zirconia Implant Premium Member Content

All Ceramic Solution utilizing a Zirconia Implant
An overview of one case utilizing today's approach on solving an esthetic problem.

Presented By:: Eric van Dooren, DMD
Presentation Style: Lecture
Community Rating:
 
Watch Now>>
Managing Complications in Immediate Implant Therapy - Part 3 of 3 Premium Member Content

Managing Complications in Immediate Implant Therapy - Part 3 of 3
Immediate implant placement in fresh extraction sockets offers several advantages which include patient comfort, ridge preservation as well as decreased treatment time.

Presented By:: Abdelsalam Elaskary, BDS
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
Related Courses
The Evolution of Site Management for Implant Placement Premium Member Content

The Evolution of Site Management for Implant Placement
During the last 20 years we have experience in Periodontics and Implantology a large amount of research and clinical cases that have aloud us to better understand how the Extraction and Implant Site behave. The Evolution of Site Management for Implant Placement goes to what we consider the most critical factors that influence our results in todays practice. The presentation goes through the evidence based alternatives and how this have changed with time. We also go through the Socket Shield alternative and present some of what we consider the future on this area will be.

Presented By:: Manuel De la Rosa Garza, DDS, MS, FID;Angel E. Rodriguez, DDS, CAGS, MSD
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Controversies Surrounding Delayed vs. Immediate Implant Placement: Is There No Middle Ground? Premium Member Content

Controversies Surrounding Delayed vs. Immediate Implant Placement: Is There No Middle Ground?
Delayed vs. Immediate Implant Placement: The two camps in this debate are both adamant that their technique is the best and that theirs will give the patients the best long term aesthetic result. Is the literature and available data definitive on this matter? Is the choice really clear for clinicians? This presentation looks critically at the literature and attempts to give clinicians a more flexible approach to immediate and delayed implant placement. Critical surgical guidelines and clinical pearls will be offered for both types of treatment as well as the management of some of the complications that may arise from immediate or delayed implant placement.

Presented By:: Howard Gluckman, BDS, MChD
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Tipping the Needle in Implant Dentistry Premium Member Content

Tipping the Needle in Implant Dentistry
New materials, new implant designs, smarter surfaces, computer software and much more are helping us push the boundaries of what we thought “possible” in implant dentistry. Osseointegration is no longer in question. In this webinar Dr. Stanley will show you how 3D guided surgery improved the surgical time and outcome; how new regeneration materials like a- PRF and i-PRF are revolutionizing hound healing and soft tissue management; how immediate loading can be a simple procedure but most of all, how to use the best materials and technology to improve your surgical skills. By presenting some selected clinical cases, Dr. Stanley will show you what can be done with careful planning and execution in clinical implantology.

Presented By:: Miguel Stanley, DDS
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Related Articles
Maintaining Interimplant Crestal Bone Height Via a Combined Platform-Switched, Laser-Lok Implant/Abutment System: A Proof-of-Principle Canine Study

Maintaining Interimplant Crestal Bone Height Via a Combined Platform-Switched, Laser-Lok Implant/Abutment System: A Proof-of-Principle Canine Study
Interimplant papillae are critical for achieving esthetic implant-supported restorations in the maxillary esthetic zone. Stable papillary anatomy, however, depends upon a stable volume underlying crestal bone for support. Multiple studies have documented a critical interimplant distance of 3mm under which crestal bone resorption occurs. This preclinical proof-of-principle canine study examines a novel implant-abutment system design, combining platform switching with precisely configured laser-ablated abutment and implant microgrooves to maintain interimplant crestal bone at interimplant distances of 2 and 4 mm. Results of this initial preclinical study suggest that it is possible through precise implant/abutment design modifications to place adjacent implants at distance of 2 to 4 mm without inducing subpapillary crestal bone loss.

Author(s): Myron Nevins, DDS;Marc Nevins, DMD, MMSc; Luca Gobbato, DDS, MS; Hyo-Jung Lee, DDS, PhD; Chin-Wei Wang, DDS; David M. Kim, DDS, DMSc
View Article>>
Osteoblast Attachment on Titanium Disks After Laser Irradiation

Osteoblast Attachment on Titanium Disks After Laser Irradiation
Courtesy of Quintessence Publishing

Author(s): Georgios E. Romanos, DDS, PhD, Prof. Dr. med. dent.;Roberto Crespi, DDS, Antonio Barone, DDS, Ugo Covani, DDS
View Article>>
Microbiology of Peri Implant Infections

Microbiology of Peri Implant Infections
It is important to understand the microbiological aspects of peri-implant disease in order to proffer appropriate treatment.

Author(s): Lanka Mahesh, BDS, MBA;Gregori M. Kurtzman, DDS; Tv Narayan, BDS, MDS; Dr. Sagrika Shukla
View Article>>
Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use
©2019

Preferred Language: English Flag
Contact Us · Login · Register