Dental Education
Online Dental Education Dental education lectures and videos Online dental ce Dental education articles Expert dental educators Dental products education Dental Community
 
Video Details
Άμεση ολική αποκατάσταση του κεντρικού τομέα της Άνω γνάθου

Description:
Σε αυτή τη βήμα προς βήμα χειρουργική παρουσίαση ένας καταδικασμένος κεντρικός τομέας ΑΓ θα εξαχθεί και θα αποκατασταθεί άμεσα με ένα οδοντικό εμφύτευμα και μια προσωρινή στεφάνη εκτός σύγκλεισης. Θα παρουσιαστούν οι συντεταγμένες τοποθέτησης του εμφυτέυματος στο άμεσο μετεξακτικό φατνίο καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης των διαφόρων βιουλικών. Τέλος θα παρουσιαστεί η άμεση προσωρινή αποκατάσταση και η σωστή αρχιτεκτονική της όπως επίσης και η μετεγχειρητική κλινική εικόνα.

Date Added:
6/18/2011

Author(s):

Konstantinos D Valavanis, DDS Konstantinos D Valavanis, DDS
Dr. Valavanis attended the National and Kapodistrian University of Athens Dental School, Greece, where he received his degree in dentistry in 2000. After graduating he ...
[read more]


Online Videos / Surgery / Implant / Immediate One Step Total Tooth Replacement of the Maxillary Central Incisor
Questions & Comments
Osama Abdel Qader - (1/23/2018 9:27 AM)

nice technique

konstantinos valavanis - (7/23/2017 10:50 AM)

Ναι / Yes always in order to better map the area and perform as minimal invasive surgery possible.

Leroy Horton - (8/16/2013 7:01 PM)

Bravo. Poli kalo video. Xrisimopoieis CT katholou?

DIMITRIOS KOFINIDAKIS - (12/15/2012 2:45 AM)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ !

binh tran - (5/29/2011 1:52 AM)

Thank you for your excellent presentation and quality of video. Dr. Binh Tran DDS

SHARAT SOMSUNDER - (5/26/2011 12:54 AM)

thank you dr.konstantinos for your highly informative video presentation...i have a case just like this coming up and this video was a godsend.

konstantinos valavanis - (4/3/2011 7:03 PM)

thank u:) there are many parameters that we take under consideration whether to go immediate or first augment. The 2 main parameters are : a) the volume of hard and soft tissues-if not adequate, later placement and b) adjacent implants-immediate (flapless if possible) is preferable.

alper gultekin - (4/2/2011 2:12 PM)

Nice presentation.. Do u have any guidelines between immediate implantation versus socket preservation for anterior region?

konstantinos valavanis - (3/31/2011 8:13 PM)

It was a 0,5mm Roeko Flexi Dam Non Latex from Coltene Whaledent.

Related Videos
Steps to Implant Dentistry Premium Member Content

Steps to Implant Dentistry
In most implant courses, they will talk about how you can do and what you need to do, but they should talk about who you need to be at first, moreover, methods and instructions are secondary; self development is primary to enter to the implant dentistry era, in this presentation Dr Dowlatsahi will talk about how you can prepare yourself and your teams for starting and developing your implant practice, then he will present an overview on treatment planning, sequence of treatment, case selection and assessment for an optimum implant treatment.

Presented By:: Maziar Shahzad Dowlatshahi, DDS, MSc
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
Treating the Terminal Dentition: A Patient-Center Approach Premium Member Content

Treating the Terminal Dentition: A Patient-Center Approach
In patients with terminal dentition esthetic and functional replacement is a necessary objective, but no longer a sufficient-objective: nowadays, due to the clinical and extra clinical characteristics of these patients, management of the therapy is as important as its conclusion. Respect of the principle of autonomy, reduction of treatment length, simplification of surgical procedures and prosthetic management of implant immediate loading are the cornerstones of this philosophy and are the object of this lecture.

Presented By:: Leonello Biscaro, DDS
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
Implant Overdentures – Part 1 of 2 Premium Member Content

Implant Overdentures – Part 1 of 2
We all know the problems associated with conventional complete dentures (especially mandibular denture) in terms of reduced denture bearing area post resorption thereby having compromised retention and stability.

Presented By:: Sagar J. Abichandani, BDS, MDS
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
Related Courses
7 Ways to Improve Patient Care with 3D Implant Dentistry and Guided Surgery Premium Member Content

7 Ways to Improve Patient Care with 3D Implant Dentistry and Guided Surgery
Whether you are learning something new, or comparing notes, I look forward to sharing with you in this new age of digital dentistry. Join me for a discussion on the world of digital patient care. I will give you the tools to navigate and speak confidently with patients and other providers about 3D implant dentistry and guided surgery.

Presented By:: Joshua Campbell, DDS
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Combined Augmentation Therapies in the Esthetic Zone Premium Member Content

Combined Augmentation Therapies in the Esthetic Zone
The esthetic zone presents a far bigger challenge than any other area of the mouth. It is the one area that a patient has the ability to really scrutinize the work that has been done and anything that does not pass muster will quickly create problems in our practices. Uncompromising treatment planning is therefore essential to ensure the long term aesthetic stability of our esthetic cases. Treatment planning involves both bone and soft tissue therapy as both are critical for the stability. This lecture will highlife the importance of different treatment options as well as show numerous new techniques that are possible to achieve the results that both our patients and practitioners are proud of.

Presented By:: Howard Gluckman, BDS, MChD, PhD
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Controversies Surrounding Delayed vs. Immediate Implant Placement: Is There No Middle Ground? Premium Member Content

Controversies Surrounding Delayed vs. Immediate Implant Placement: Is There No Middle Ground?
Delayed vs. Immediate Implant Placement: The two camps in this debate are both adamant that their technique is the best and that theirs will give the patients the best long term aesthetic result. Is the literature and available data definitive on this matter? Is the choice really clear for clinicians? This presentation looks critically at the literature and attempts to give clinicians a more flexible approach to immediate and delayed implant placement. Critical surgical guidelines and clinical pearls will be offered for both types of treatment as well as the management of some of the complications that may arise from immediate or delayed implant placement.

Presented By:: Howard Gluckman, BDS, MChD, PhD
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Related Articles
Effectiveness of a Super-Pulsed CO2 Laser For Removal of Biofilm From Three Different Types of Implant Surfaces: An In Vitro Study

Effectiveness of a Super-Pulsed CO2 Laser For Removal of Biofilm From Three Different Types of Implant Surfaces: An In Vitro Study
As dental implants become a routine part of dental practice, so too will the prevalence of peri-implant diseases. Inherent to the treatment of peri-implant disease is the removal of microbial biofilms from the implant surface. Currently, there is no standardized protocol for application of any treatment modality directed at implant surface decontamination. In this in vitro study, we report on the effectiveness of a super-pulsed CO2 laser, delivering an average fluence of 6.3 to 113 J/cm2, to remove biofilm from three different types of implant surface topographies. Biofilms ranged in thickness from 5 to 15 μm. An average fluence of 19 J/cm2 was sufficient to achieve 100% ablation of the biofilm on hydrophilic sandblasted and acidetched surface specimens (SA). However, to achieve 100% ablation of biofilm on HA and highly crystalline, phosphate enriched titanium oxide (PTO) surfaced implants required an average fluence of 38 J/cm2.

Author(s): Peter Vitruk, PhD;Charles M. Cobb, DDS, MS, PhD
View Article>>
Clinical Investigation on Axial versus Tilted Implants for Immediate Fixed Rehabilitation of Edentulous Arches: Preliminary Results of a Single Cohort Study

Clinical Investigation on Axial versus Tilted Implants for Immediate Fixed Rehabilitation of Edentulous Arches: Preliminary Results of a Single Cohort Study
The aims of this study were to evaluate the clinical outcomes and patients’ satisfaction with immediately loaded full-arch fixed prostheses supported solely by axial or by a combination of axial and tilted implants in both jaws and to compare the outcome of tilted versus axial fixtures in the same patients up to 5 years. The null hypothesis was that no difference in survival rate and marginal bone level change would exist between axial and tilted implants and no difference in prosthetic survival between rehabilitation's supported only by axial implants or by a combination of axial and tilted implants.

Author(s): Alessandro Agnini, DMD;Andrea Mastrorosa Agnini, DDS;Davide Romeo, DDS, PhD;Christian F.J. Stappert, DDS, MS, PhD, Priv-Doz;Manuele Chiesi, DDS; Leon Pariente, DDS
View Article>>
Workshop Guidelines on Immediate Loading in Implant Dentistry

Workshop Guidelines on Immediate Loading in Implant Dentistry
Predictable formation of a direct bone-to implant interface is a treatment goal in implant dentistry. The 2-stage surgical protocol established by Branemark et al to accomplish osseointegration consisted of several prerequisites, including (1) countersinking the implant below the crestal bone, (2) obtaining and maintaining a soft-tissue covering over the implant for 3 to 6 months, and (3) maintaining a minimally loaded implant environment for 3 to 6 months. The primary reasons cited for the submerged,…

Author(s): Henry Salama, DMD;Edward Joseph Mills, DDS;Jack A. Hahn, DDS;Leonard Linkow, DDS, DMSc;Mohamed Sharawy, B.D.S., Ph.D.;Tiziano Testori, MD, DDS, FICD;Craig M Misch, DDS, MDS;Hom-Lay Wang, DDS, MSD, PhD;Carl E. Misch, DDS, MDS, Kenneth W. Judy, DDS, Jack E. Lemons, PhD, Jamie L. Lozada, DDS
View Article>>
Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use
©2023

Preferred Language: English Flag
Contact Us · Login · Register